Институции Ученици

„Закрила на детето“ предупреждава родителите, закъснели за вземане от училище

При редовни закъснения на родителите да приберат децата си от училище следва да бъде сигнализиран отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“.

Това отговориха от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) за „Монитор“ след проверка във връзка с появилата се миналата седмица бележка, че децата от занималня от столичното 39-о СУ „Петър Динеков“, които не бъдат взети до 18 часа, ще бъдат отвеждани в 7-о РУ на МВР.

От ДАЗД обясняват, че според Закона за закрила на детето хлапетата до 12-годишна възраст не трябва да бъдат оставяни без надзор от страна на своите настойниците, попечителите или други лица, които се грижат за тях. Учебните заведения пък трябва да информират родителите за разписанието на часовете и целодневната организация, кога трябва да бъдат вземани и довеждани малчуганите, както и санкциите, които ще последват, ако не бъдат спазвани. От ДАЗД подчертават, че последиците за родителите също трябва да бъдат съобразени с разпоредбите от закона.

Още при появата на бележката директорката на школото Евелина Китова обясни пред „Монитор“, че в началото на годината родителите са попълнили декларация, с която са били уведомени, че работното време на училището и групите за целодневно обучение е до 17,30 ч., а до 18 ч. остават дежурните педагози. Въпреки това имало родители, които системно закъснявали и не предупреждавали за това.

От ДАЗД обясняват още, че когато без уважителна причина лично родителят или чрез друго пълнолетно лице не вземе своевременно детето си от училище или занималня след приключване на учебните часове, това може да бъде прието като оставяне без надзор. За тях обаче изпращането на детето в РПУ следва да се предприема само като крайна мярка.

„Отвеждането на дете в поделение на МВР ще се отрази неблагоприятно предвид негативните асоциации, свързани с полицейските органи“, пишат в отговора си от ДАЗД. Според тях подобни закъснения могат да се дължат на трафика в големите градове, но родителят трябва да предупреди учителят. От ДАЗД препоръчват при възможност да се създаде организация до вземането на детето в рамките на работното време на училището, като то остава при дежурния учител или в библиотеката.

Източник: monitor.bg