Ученици

Закриват 7 паралелки в Пазарджишко, не достигат ученици

Седем паралелки в училища в Пазарджишко се налага да бъдат закрити, след като не могат да изпълнят допустимия минимален брой ученици съгласно разпоредбите на Министерството на образованието и науката, информираха от Регионалното управление на образованието в града. Това са една паралелка с профил „Икономическо развитие” в Средно училище„Ал. Иванов – Чапай”, гр. Белово и една паралелка с профил „Икономическо развитие” в СУ „Христо Смирненски”, с. Света Петка, община Велинград.

От утвърдените 48 професионални паралелки в професионалните гимназии и в СУ за учебната 2017/2018 година 43 са с класирани ученици над допустимия минимален брой съгласно разпоредбите на МОН. Пет се закриват на първи етап на класиране. Това са: една паралелка с две специалности в Професионалната гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна”, гр. Пазарджик – „Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост”, професия „Машинен техник” и „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, професия „Моделиер – технолог на облекло”; една паралелка с две специалности в Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Ат. Ченгелев”, гр. Пещера – „Икономика и мениджмънт” по професия „Икономист” и „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти”, професия „Химик- оператор”; една паралелка в СУ „Народни будители”, гр. Брацигово – специалност „Икономика и мениджмънт”, професия „Икономист”. поради недостатъчен брой на кандидати се закрива и една паралелка в Професионална гимназия „Иван С. Аксаков”, гр. Пазарджик –специалност „Административно обслужване”, професия „Офис – секретар”, както и една паралелка в  СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Стрелча –специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”, професия „Ресторантьор”.

Броят на подалите заявления за класиране на първи етап за прием за учебната 2017/2018 година ученици, завършили седми клас, е 1805 – 83% от завършилите през настоящата учебна година. 17% от тях не са подали заявления за участие в класирането, съобщиха от Областната комисия по приемането на ученици в VIІI клас за учебната 2017/2018 година.

Източник: monitor.bg