Училища

Закриват училища и спират ремонтите в други

Поради намалението с 20% на средствата под разпореждане на МОМН, ведомството предприема следните мерки за намаляване на разходите, е съобщил в края на миналата седмица главният секретар на образователното министерство Красимир Вълчев:

 • Спиране на ремонтите в училищата;
 • Закриване на училища;
 • Намаляване заплатите на държавни служители в сектора;
 • Намаляване финансирането по отделни програми.
 

Ремонти ще се извършват само за осигуряване в училищата на среда, достъпна за учениците и др. хора с увреждания. По това направление ще бъдат изразходвани 800 000 лв.

 

Училищата, предложени от общините за закриване, са общо 20, от които около 10 ще бъдат закрити. Причината е липсата на достатъчен брой ученици в тях и последвалата от това невъзможност да бъде осигурявана издръжка на училища с малък брой обучаващи се. Закриването се извършва изцяло на база инициатива на общините.

 

Заплатите на държавни служителив сферата на образованието са намалени с 10% и те получават 90% от месечните си трудови възнаграждения.

 

От 102 на 56 млн. лв. са намаленисредствата по националните програми за развитие на средното образование, които се планират в централния бюджет, с който се разпорежда министърът на финансите. Намалява се финансирането на съответните програми последните дейности:

 • Оптимизацията на училищните мрежи;
 • Изплащането на обезщетения;
 • Роден език и култура зад граница;
 • Закрила на деца с изявени дарби;
 • „С грижа за всеки ученик”;
 • По-пълно обхващане на учениците в задължителната училищна възраст;
 • Външното оценяване;
 • Развитие на професионалното образование.