Училища

Закриват Помощното училище в Асеновград

Закриват Центъра за специална образователна подкрепа „Свети Архангел Михаил“ в Асеновград. Институцията е позната на асеновградчани, като Помощно училище. В него могат да се обучават деца със специални образователни потребности. Предоставя педагогическа и психологическа подкрепа. Извършва се диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, съобразно потребностите им. Независимо, че подрастващите са записани в конкретно училище или Професионална гимназия, през цялата учебна година те посещават и се обучават по индивидуален учебен план в Центъра за специална образователна подкрепа в Асеновград.

На учениците, посещаващи институцията, са осигурени сутрешна закуска и обяд. Безплатни са учебниците и учебните помагала, както и транспортът с училищен автобус – от вкъщи до Центъра и обратно. В училището функционира компютърна зала с достъп до интернет. Институцията е държавна образователна структура и ще бъде закрита със Заповед на министъра на образованието и науката, издадена на 22.01.18 г. Затварянето се осъществява по мотивирано предложение от началника на Регионално управление на образованието-Пловдив и становище на експертна комисия. В министерската Заповед е посочено, че причината за закриване на Центъра за специализирана образователна подкрепа в Асеновград е „намаляване броят на учениците под нормативно определения минимум“.

Освен това, в докладна записка, предложена през месец февруари към асеновградския Общински съвет, се посочя, че сградата не отговаря на необходимите архитектурни изисквания. А „ремонт и преобразуване е нецелесъобразно, предвид неподходящата локализация и възраст на постройката, както и липсата на канализация и възможност за изграждане на вътрешни санитарни възли, отговарящи на съвременните изисквания“. Към момента децата и младежите, които се обучават там, са общо девет. Една от целите на Центъра е изграждане на децата като пълноценни личности, с възможности за професионална реализация. Идеята е да бъде осигурена среда, в която подрастващите да се чувстват обичани, защитени и сигурни. Оказва се подкрепа, както на тях, така и на техните семейства.

Последствията, след закриване на Центъра, ще бъдат предимно за подрастващите асеновградчани и техните родители. Децата ще продължат образованието си в нови за тях специализирани училища. Вероятно, те ще бъдат пренасочени към други учебни заведения за ученици със специални образователни потребности на територията на областта. Т.е., ще се наложи децата да пътуват, за да бъдат подпомагани в обучението си. Вследствие на издадената Заповед, възникват много въпросителни, на които все още няма отговор.

На този етап не става ясно дали за учениците отново ще бъде осигурен безплатни храна и транспорт до съответното училище? Дали ще продължат да се обучават по същата учебна програма, или ще се наложи да се включат към нова? Дали всички ще посещават едно и също училище, или ще се наложи да бъдат в отделни? И дали педагогическият персонал и директорът също ще бъдат пренасочени към други институции, или ще бъдат освободени? Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, след закриването, сградата следва да бъде преобразувана и съответно – ползвана за цели, свързани с образованието, здравеопазването, социалните дейности. В случай, че за период от две години не е идентифицирана обществена потребност от точно такива услуги, имотът може да се ползва и по други направления.

Засега не е ясно каква ще бъде съдбата на точно тази сграда. Според Заповедта на министъра, Центърът за специализирана образователна подкрепа „Свети Архангел Михаил“ в Асенoвград се закрива от 01.07.18 г., като предложението бе прието от общинските съветници в града, по време на редовната февруарска сесия на местния парламент.

Източник: actualno.com