Училища

Закриват едно училище за предстоящата учебна година

За учебната 2016/2017 година към момента има издадена една заповед – от 26.04.2016 г. за закриване на училище в област Шумен, община Върбица. Тя е за основно училище “Христо Ботев“, село Ловец.

Заповедта е обнародвана на 13 май 2016 г., 14-дневният срок за обжалване е изтекъл, и тя е влязла в сила.

През 2015 година са закрити 8 училища, от които 5 общински и 3 държавни, и 1 обслужващо звено.