Мнения

Законът за професионалното образование влиза в парламента до месец

До 15 ноември подготвяните промени в Закона за професионалното образование и обучение ще бъдат готови и ще влязат в парламента, заяви по време на откриването на „Дни на професионалното образование“ във Варна министърът на образованието проф. Анелия Клисарова.

В проекта е предвидено въвеждане на кредитна система на обучение и на модулно обучение. В закона ще има регламентирани и защитени професии, които ще дават възможност за сформиране и финансиране на паралелки с по-малко деца от официално приетия брой.

До момента в интернет системата на проекта www.praktiki.mon.bg са се регистрирали 8300 работодатели, 378 професионални гимназии и училища с професионални паралелки и 12 800 ученици. 11 500 ученици успешно са завършили 240 часова практика в реална работна среда, като за това са получили по 300 лева от бюджета на проекта.  Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е с продължителност от януари 2012 г. до октомври 2014 г.

Източник: Пресцентър на МОН