Мнения

Заетите в образованието се оплакват от най-голям стрес на работното място

Сектор „Образование“ е най-стресовият за работещите в него у нас. На второ място е „Здравеопазването“. Журналистите са на 4-то -5-то място по стресиращи професии според европейските нормативи.

Това стана ясно от пресконференция на КНСБ на тема „Синдикатите и тяхната роля в борбата със стреса и психосоциалните фактори на работната среда“ по повод Европейската седмица по безопасност и здраве при работа.

240 млрд. евро годишно харчат европейските икономики за справяне с психични разстройства и психосоциални рискове на работниците стана ясно още по време на събитието.

Според резултати от проучване на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа около 25% от работещите в България смятат, че случаите на стрес на работното място са чести и много чести. Само7 % посочват, че не са подложени на стрес, а 40%, че случаите на стрес са редки, информира news.bg.

57% от българските работници са стресирани заради несигурността на работното място. 44% пък се оплакват от тормоз и нагрубяване на работа.

За 4 % от нашите работници стресът идва заради удължено работно време и претоварване, а за 38% причина за стреса на работа идва от неразбиране от страна на колегите или ръководството при изпълнение на работните им задължения.

Сектор „Образование“ е най-стресовият. На второ място е „Здравеопазването“. Журналистите са на 4-то -5-то място по стресиращи професии според европейските нормативи. Тези, които работят за себе си в сферата на изкуството, пък са ней-нестресирани.