Мнения

Заедно за специалните деца

Сдружение „Тацитус“ – Център за работа с деца с аутизъм и специални образователни потребности, с любезното партньорство на МБАЛ „Токуда Болница София“, канят учителите и медицинския персонал от детските градини и ясли в София и околността на безплатно обучение под надслов: „Заедно за специалните деца“, финансирано от Фондация Отворено общество.

Проектът има за цел, в рамките на 3 идентични, полудневни семинара да бъде проведено обучение на учителите и медицинския персонал в детските градини и ясли, в Столична община, в следните направления:

Разпознаване на ранните симптоми на аутизма, с цел подпомагане на ранната диагностика и ранната интервенция, които са ключов фактор за бъдещото развитие на децата с аутизъм;
Осъществяване на ефективна комуникация с родителите на децата, за които има индикации, че проявяват особености в развитието;
Запознаване със спецификите и особеностите на работа с децата с аутизъм, което да благоприятства ефективната интеграция на тези деца и да подпомогне учителите в работата им.

Обучението включва и 32 последващи, безплатни, индивидуални консултации в 18 детски градини, заявили интерес, за да може екипите в детските заведения да получат специализирано консултиране и насоки за работа във връзка с конкретни проблеми, с които се сблъскват.

Обучението ще се проведе с аучастието на университетски преподавател от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и логопед и психолог от център Тацитус, с богат практически опит.

На посетилите семинарите Сдружение „Тацитус“ ще издаде сертификат, удостоверяващ участието в обучението, а на екипите заявили лични консултации и сертификат за преминато допълнително обучение.

Семинарите ще се проведат както следва:

17.10.2011г., от 9.30ч. до 13.00ч., в зала Аула, МБАЛ “Токуда Болница София”
18.10.2011г., от 9.30ч. до 13.00ч. в зала Аула, МБАЛ “Токуда Болница София”
20.10.2011г., от 9.30ч. до 13.00ч. в зала Аула, МБАЛ “Токуда Болница София”

Зала Аула разполага със 180 места.

За участие в семинарите е необходима предварителна заявка на тел: 02/483 46 33; GSM:       0885 146 030

или на e-mail: tacitus_bg@abv.bg

Екипът на предаването „На кафе“ в Нова телевизия е партньор в проекта и ще отразява събитието, с цел повишаване информираността на обществото за състоянието аутизъм и популяризирането на темите, засегнати в проекта.