Учители

“Заедно в час“ търси координатор за учители

Във връзка с разрастващата й се дейност, неправителствената организация „Заедно в час“ обявява свободна позиция за координатор на учители.

Мисията на „Заедно в час“ е да осигури достъп на всяко дете в България до качествено образование, като насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери в нашата образователна система и общество.

Целта е всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители.

Всяко дете в страната да се обучава от учители, които успешно подкрепят своите ученици да развият максимално потенциала си. Един ден учителската професия да се радва на престижа и уважението, които заслужава.

Заедно в час ще работи дългосрочно за осигуряване на достъп до качествено образование за всяко дете в България, заедно със своите съмишленици и завършилите успешно програмата за мотивиращи учители.

Прочети повече за „Заедно в час“

Виж подробностите по обявата