Училища

“Заедно в час“ набира училища партньори за новата учебна година

За шеста поредна година Фондация „Заедно в час“ предоставя възможност на училища и професионални гимназии да се присъединят към партньорската мрежа на организацията, като привлекат в екипа си учител или възпитател по програмата. До момента програма Заедно в час работи с 55 партньорски училища в осем области на страната.

Училищата партньори на Заедно в час имат възможност да реализират съвместни проекти и да обменят добри практики. Директорите и учителските колективи на училищата партньори често участват в конференции, обучение и семинари, чрез които да споделят натрупания си опит и да разширят мрежата си от контакти в сферата на образованието.

Програма Заедно в час е отворена за всички училища и професионални гимназии, в които се обучават ученици от 1. до 12. клас в редовна форма на обучение и отговарят на един или повече от следните критерии:
– Произхождат от семейства с нисък социално-икономически статус;
– Показват незадоволителни резултати на външни оценявания и държавни зрелостни изпити;
– Произхождат от езикови малцинства;
– В риск са от отпадане от училище поради ниска мотивация за учене и значително изоставане от учебния материал.

Краен срок: 17 юни 2016г.

Още информация