Учители

“Заедно в час“ набира заявления още няколко дни

На 15 май 2013 г. изтича срокът за подаване на заявления от училища, които желаят да приемат учител по Програма „Заедно в час“. Едноименната фондация подготвя учители-лидери, които работят за подобряване на достъпа до качествено образование на всяко дете в България.

Училища и професионални гимназии в страната, които предлагат обучение между първи и дванадесети клас, могат да се включат като подадат заявление налично на сайта на организацията (www.zaednovchas.bg).

През настоящата учебна година 54 учителя от Програма „Заедно в час“ преподават в 33 училища в четири региона– София-град, София-област, Пловдив и Пазарджик на около 4300 ученика.

Учителите работят с деца от общности с нисък социално-икономически статус,като много от тях преподават по няколко предмета и така влияят на цялостния успех на учениците си.

Програма „Заедно в час“ си партнира с Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски“ при обучението на младите учители, в края на което всеки участник, който няма учителска правоспособност, придобива професионална квалификация „учител“.

Отделно от получаването на правоспособност, всички участници преминават през интензивна лятна академия, която включва различни сесии, тренинги и лекционни курсове, самоподготовка, творческа работа и наблюдение на уроци на практикуващи учители от Програма „Заедно в час“.

Целта е детайлно запознаване с международния модел „Преподавай като лидер“, адаптиран за работа с ученици с ниски образователни постижения и от финансово затруднени семейства, който стои в основата на повишаване резултатите на тези ученици.

За контакти:

Методи Терзиев
Директор Институционални Партньорства

Заедно в час
Адрес: ул. Иван Денкоглу 19, София 1000
Офис/Факс: (00359 2) 988 06 88; Мобилен: (00359) 893 322 351
Е-мейл: m.terziev@zaednovchas.bg