Ученици

Задържат ученици в клас със заплати

Въвеждането на дуалната система е много сериозна мярка срещу отпадането на учениците от образователната система, защото статистиката сочи, че съвсем малко ученици отпадат по слаб успех“, посочва в интервю за „Стандарт“ министърът на образованието проф. Анелия Клисарова.

Тя обяснява, че болшинството от децата отпадат по социални причини – родителите нямат средства да ги издържат в училище. И ако с промени в Закона за професионално образование и Кодекса на труда се даде възможност тези деца да работят и да учат едновременно, това ще намали до голяма степен отпадналите ученици, защото те ще получават заплата.

„Има и програми за мотивиране на родителите да не задържат децата вкъщи, а да ги изпращат на училище. Предвиждат се както разяснителни мерки, така и финансови механизми“, споделя още проф. Клисарова.

Тя е категорична, че предстои много работа с обществото и бизнеса по този въпрос. Мисленето постепенно се променя, смята министърът на образованието.

„Представители на бизнеса идват на всички наши срещи, започнаха да мислят как да финансират това образование. Заедно правим промените в закона и учебните планове“.

Клисарова смята, че е от голямо значение човек да разбере нуждата от това да притежава умения в определена професия, а също така да има възможност и да надгражда наученото.

„Въвеждането на модулното обучение и кредитната система в средното образование ще даде на младия човек възможност да преминава от една професия в друга в резултат на натрупаните кредити, а не всеки път да започва да учи отначало.