Училища

Задължително: Всяко училище с етичен кодекс

Всяко училище ще трябва да изготви свой етичен кодекс, който да бъде публикуван на интернет страницата му, се казва в приетите текстове от новия закон за предучилищното и училищно образование.

В закона бяха описани правата и задълженията на учениците. Според текстовете учениците имат право да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове.

Учениците ще могат да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план.