Институции

Задочно обучение по право ще има и догодина

И през следващата учебна година „Право“ ще се учи задочно. Отпадането на задочната форма се отлага за учебната 2019 – 2020 г. Това реши кабинетът, след като на своето заседание промени Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.

Новият срок ще даде достатъчно време висшите училища да се подготвят и при необходимост да променят учебните си програми, за да са в съответствие с новите изисквания, е записано в мотивите на кабинета, а предложението е по идея на МОН. Това на свой ред ще позволи и на правосъдното министерство да сформира работна група, която да прегледа нормативната уредба.

До казуса се стигна след като самата наредба бе приета от кабинета през април 2017 г., когато служебен премиер бе Огнян Герджиков. Тя трябваше да влезе в сила за учебната 2018-2019 г. С решението обаче бе отменена старата, което пък създаде правен вакум и разминаването в приема на студенти. Така през лятото на 2017-та се наложи поправка и стана ясно, че „Право“ ще се учи задочно още една година. Сега кабинетът гласува повторно удължаване на срок. Междувременно КЗД обяви отмяната на задочното обучение по „Право“ за дискриминационно, като решението на комисията в момента се обжалва.

Източник: monitor.bg