Мнения

Задава се криза за специалисти

Съществува реална опасност до няколко години цели отрасли да останат без подготвени кадри, алармира директорът на Центъра за професионално обучение към Българска стопанска камара Даниела Симидчиева по време на конференция в Албена, цитирана от Медиапул.

Тя споделя, че повечето от квалифицираните специалисти, заемащи ключови длъжности в момента са пред пенсия. Проучването е направено в рамките на проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Специалности като Право и Публична администрация бълват кадри, от които обаче икономиката на страната няма особено голяма нужда.

Най-голяма нужда от подготвени специалисти имат фирмите от тежката промишленост – 29.5 %, леката промишленост – 23.5%, сферата на финансите – 18.2%. Липсата на подготвени кадри на пазара на труда най-осезаемо се чувства от големите фирми с персонал над 250 души – 34.6%. Най-малки са проблемите за фирмите под 50 души. Фирмите с над 50% чуждестранно участие са затруднени в голяма степен да реализират своите програми, поради недостиг на кадри с висока квалификация.

Отделен проблем пък е този с качеството на образованието като цяло у нас. Данните стават все по-притеснителни, а по думите на Симидчиева, в последните десет години у нас се е формирал контингент от неграмотни.

През 2011 г. коефициентът на заетост сред лицата с висше образование е 86.4%, при тези със средно образование – 72%, с основно образование – 37.3%, а с начално и по-ниско – 31.9%, информира още Медиапул.

Кризата на пазара на труда удря най-сериозно младите хора между 25 и 34 г., а най-слабо засегнати са между 55 и 64 г. и 34 и 44 г.

Миграционните процеси също са повод за притеснение. Голяма част от кандидатите за студенти заминават да учат в чужбина, не са малко и тези, които след като завършат – излизат навън.

Друг проблем е застаряването на населението.