Училища

Завършили са ремонтите в 514 училища

В 514 училища ремонтите за подготовката на новата учебна година вече  са приключили, а в други 566 още са в процес на подновяване, съобщи министърът на образованието и науката доц. д-р Румяна Коларова.

В 25 училища  е възможно дейностите по саниране и обновяване да не приключат до 15 септември, но без да възпрепятстват нормалното започване на учебния процес.

В пострадалото от наводненията училище „Цанко Церковски“ в гр. Мизия учебната година ще започне, но занятията вероятно ще се водят на втория етаж, заради необходимостта от ремонт на първия етаж и на спортната зала.

След разговор на министъра с издателите на учебници, за учениците в Мизия ще се осигури и нова учебна литература. Складираните учебници и помагала са пострадали сериозно от природното бедствие и са неизползваеми.