Училища

Забраняват се принудителните дарения в училища и детски градини

В началото на учебната година министърът на образованието Kрасимир Вълчев забранява организирането на допълнителни курсове срещу заплащане от училищните настоятелства, както и организираните дарения към детски градини и училища за материали и подобряване на материалната база. Министърът на образованието Красимир Вълчев е изпратил писмо на 11 септември (№9107-221/11.09.2017) до всички директори чрез 28-те регионални управления на образованието, в което казва ясно какви са правилата, кое е позволено и кое нарушава закона.

Според министъра училищните настоятелства трябва да подпомагат дейността на училищата и да извършват стопанска дейност, само ако същата е свързана с предмета на основната дейност на настоятелството. Той забранява използването на помещения от училищата за организиране на курсове на настоятелството и счита, че курсовете трябва да бъдат организирани от образователните институции, като това ще бъде уредено с приемане на държавния и образователен стандарт.

Във втората част на писмото на образователния министър се разглежда въпросът със събирането на средства в детски градини и учители от родителите. Подчертава се, че образованието е безплатно, а материалната база се ползва безвъзмедно. „Събирането на средства от родителите на децата и учениците за материали, консумативи, подобряване на материалната база и други текущи разходи няма правно основание“. Разрешено е обаче да се правят доброволни дарения, но не след взето решение на настоятелството или от ръководството на училището за събиране на определена сума като дарение от всички родители.

Писмото е писано с цел да се уведомят родителите на децата в началото на учебната година.

Източник: webcafe.bg