Ученици

Забраняват драскането по учебниците

От новата учебна година ще се изисква в учебниците и тетрадките за работа в клас да няма драскане, подчертаване и изписване на отговори. За целта още от първата страница ползвателите им ще виждат знак задраскана писалка.

Това важи за учебните материали в прогимназиалния етап, за които плаща държавата. Изискването е част от кампанията за намаляване тежестта на ученическите чанти. Идеята е да има повече запазени учебници, които да се ползват като втори комплект в училище, а новите да бъдат на разположение на учениците вкъщи.

От 15 септември се въвежда принципа за работа с два различни комплекта. Проблемът обаче е, че не всички училища могат да го осигурят. От министерството вече споделиха надеждите си, че до една година тези пропуски ще са отстранени.

Известни проблеми в нововъведението виждат обаче и учителите. Те са на мнение, че с ползването на втори комплект работата в клас ще е по-тромава, тъй като ще се губи излишно време да се пренася всяко изречение от упражненията на чисто в тетрадките.