Институции Училища Учители

Забраниха на директорите думата „проблем“

Директори сами ще предложат какви индикатори да бъдат заложени в новата система, по която от септември ще се оценява свършената от тях работа за обхващане и задържане на децата в клас.

В момента вървят срещи из цялата страна, на които пратениците на МОН да съберат добри практики и да чуят предложения за критерии. На сбирките са забранили думата „проблем”. Вместо нея изискват всяко изложение за училище с рискова група да започва: „Гордея се със…”.

„Системата е в процес на разработка. Провеждаме и срещи с регионалните управления по образование, защото една идея за каквато и да е оценка трябва да бъде приета от всички. Направихме първа среща във Враца. Ще имаме още няколко. Когато всички страни са на едно мнение, ще коментираме индикаторите”, каза зам.-министър Таня Михайлова, която се срещна в Пловдив с шефове на училища с рискови групи.

„Идеята е чрез това оценяване да станат видими усилията им и добрите практики. За съжаление на фона на негативни явления те като че ли не се забелязват. Има нещо, което е много важно, и винаги съм го подчертавала – всяко училище, което е успешно, самичко намира своя път на развитие. Споделяме идеята за обхващане на различни училища със сходни проблеми в отделни групи ​- тоест мрежа, в която да се търси системно решение. Два са пътищата – единият е именно системният подход, другият е намиране на решения в дадено училище на терен според спецификата му. Принципите трябва да бъдат едни и същи. Да споделиш добрата практика, значи да си уверен какво правиш, да споделиш резултати и да знаеш какво да покажеш”, каза още Таня Михайлова.

Източник: marica.bg