Ученици

Железниците напомнят за намалениятa за учащите

Българските държавни железници припонят, че ученици, студенти и докторанти редовно обучение могат да се възползват, от 50%-но намаление от редовната цена при пътуване във втора класа на всички пътнически и бързи влакове.

Трябва да се закупи железопътна карта „учащ“, която се издава във всички жп бюра в страната. Добавя се снимка и уверение от учебното заведение и студентска книжка.
    
Цената на картата е 1 лв и важи от първи октомври до 20 септември на следващата година. Изключения са възможни, но те да допълнително указани.

Намаления при пътуване с БДЖ може да се ползва и чрез карта „ISIC“, която се издава на ученици над 12 години, както и на студенти редовно обучение, докторанти, специализанти, стажанти и редовни аспиранти на възраст до 26 години.

Притежателите на тази карта ползват 50 % намаление от цената на билетите и абонаментните карти при пътуване във втора класа на бързите и пътническите влакове на територията на страната.

При пътуване в група от минимум 10 души за учащи до 26 години намалението, което дава БДЖ е 75%. За да се получи е необходим поименен списък в два екземпляра с посочени дати на раждане на учащите, подпис и печат от учебното заведение. Трябва и писмо от заведението. С всеки десет пътуващи с право на намаление има и един придружител.