Училища

Желаещите да станат ректор на СУ започват предизборната си борба

Кандидатите, които ще се борят за поста ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ днес започват да представят концепциите си за развитие на най-старото висше училище у нас в следващите четири години.

За мястото, заемано досега от проф. Иван Илчев освен него се борят още проф. Валери Стефанов от Факултета по славянски филологии, деканът на Факултета по начална и предучилищна педагогика проф. Божидар Ангелов и бившият декан на Геолого-географския факултет проф. Петър Славейков.

Днес от 17:30 в Аулата на Университета първи програмата си ще представи проф. Валери Стефанов. Вижданията му за промени и развитие са свързани с нова стратегия за привличане на кандидат-студенти, радикална административна реформа, подобряване финансовото управление, повишаване в “обозрим срок” на заплатите на преподавателите и служителите.

Изборът за ректор е на 17 ноември.