Училища

Желаещите да изучават религия в училище намаляват

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева подчерта от парламентарната трибуна, че в последните 10 години броят на учениците, които са направили избор да изучават предмета религия в ЗИП или СИП – общо за християнство и ислям – е спаднал повече от 3 пъти – от 15 227 през 2006 на 4854 за цялата страна за 2015 г.

С влизането в сила на Новия Закон за предучилищното и училищното образование изучаването на религиите в исторически, философски и културен план ще продължи да бъде застъпено в няколко дисциплини от общообразователната подготовка, подчерта министърът.

Кунева допълни, че във вече утвърдената програма по История и цивилизации за VI клас е обърнато изрично внимание на „православието като опора на българите“ в периоди на изпитания за българския народ, като се отдава дължимото на приноса на християнската религия и на манастирите за съхраняване на българската народност.