Училища

Е-ресурси ще доминират в средното образование

Предстои закупуване и внедряване на софтуер за цялостно управление на класни стаи. За целта е стартирана процедура по ЗОП. От 2009 г. започна масирано въвеждане и използване на е-дневници в класните стаи. “В близката една година ежедневно ще получаваме информация за дневници, отсъствия и всичко, което се случва в системата. Цялата тази информация ще ни върши работа, когато взимаме решения. Смятаме към тази система да прикачим различни модули за автоматично известяване на родители, със система за автоматично SMS известяване и др. Съвсем скоро всичко това ще работи.” заяви Орлин Кузов, директор на дирекция „ИКТ в образованието“ в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) по време на Петата национална конференция „Електронно образование“, организирана от ICT Media/IDG България. Събитието се проведе на 22 октомври в София.

В обучението на учители ще се залага на образователни филми и курсове, като ще се залага на видео-съдържание. Изграждане на инфраструктурата за разпространение на онлайн съдържание за образователни цели и внедряване на система за онлайн комуникации и дистанционно обучение са следваща стъпка от развитието на стратегията за ИКТ в образованието. “В момента се тестват 10 различни платформи, като няма да бъде интегрирана само една, а ще се отсеят по пазарен начин подходящите и по-добрите решения за българските социални и икономически условия”, изтъкна Кузов. Създаването на е-съдържание от страна на преподавателите също е възлово за въвеждане на ИКТ в образователния процес, допълни експертът. “Смятаме със средствата на ИТ да интегрираме хелпдеск и кол-център за учители по ИКТ и други теми. И в момента имаме такъв, но той е традиционен”, поясни Кузов.

“През текущата година националната програма за въвеждане на ИКТ в родните училища трябваше да покрие два компонента: осигуряване на компютри и периферия, и финансиране на Интернет свързаност и текуща поддръжка на комуникациите. Сериозният проблем тази година е, че почти всичките средства за хардуер бяха отрязани. От бюджет 15 млн. лв. към месец март, с едно правителствено решение се замразиха инвестициите в хардуер, така че практически останаха около 3 млн. лв, които покриват основно осигуряване на Интернет свързаността на българските училища. Все пак, в момента почти 100% от учебните заведения в системата на средното образование са свързани с високоскоростен Инернет, което е безспорно постижение, защото досега години наред това не се беше случвало. Смятам, че оттук нататък поне за Интернет винаги ще успяваме да намерим средства, тъй като това е бъдещето и това е начинът да се води едно модерно образование”, заяви Орлин Кузов.

Добрата новина, която Кузов посочи, е че вече са в ход националните оперативни програми, подплатени парично със средства от еврофондовете, където “финансирането не е толкова подвластно на капризите на кризата”. Проектът по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), по който дирекция „ИКТ в образованието“ в МОМН е пряк бенефициент, има бюджет от 39 млн. лв. Един от елементите на проекта е образователното съдържание – включва приложен и системен софтуер, създаване на планове и програми и всичко, свързано с въвеждане на ИКТ в училищата по отношение на съдържателната част. Обучението на учители е друг компонент, като основна част от него включва различни онлайн компоненти, образователни платформи и др. Системата за управление и контрол на процеса на въвеждане на процеса на въвеждане на ИКТ в образованието е следващият сегмент в общия проект. Създаването на електронни библиотеки с образователно и научно съдържание е насочено както към средното образование, така и към висшите учебни заведения. Последният компонент – допълващо оборудване, не е обект на допустимо финансиране по ОПРЧР.

 
Все пак, около 10 на сто от бюджета на програмата е насочен към хардуер, който обслужва най-базовите нужди на системата – сървъри, комуникационни системи и др.
Петата национална конференция „Електронно образование“ тази година бe под надслов „Образование за ИТ кариера“ и включва национална конференция по е-образование, изложение на работодатели и компании, организиращи ИТ сертификационни курсове и изпити, семинарна програма, посветена на най-актуалните и авторитетни ИКТ сертификати в света и представяне на проучване за заплащането на ИТ специалистите в България. Събитието се организира със съдействието на Министерство на образованието, младежта и науката, Съвета на ректорите, Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР), Junior Achievement България и AIESEC България.
Слоганът „Образование за ИТ кариера“ беше допълнен от изложението на работодатели и компании, организиращи ИТ сертификационни курсове и изпити, допълнено от семинарна програма, посветена на най-актуалните и авторитетни ИКТ сертификати в света.
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/