Мнения

Е-обучението – по-добро от конвенционалната система?

Учени от Центъра за Технологии в Е-обучението в САЩ публикуваха резултатите от проучване, което има за цел да сравни ефективността на електронната форма на обучение и конвенционалния учебен процес. Първоначално изследователите се запознали с над 1000 примерни теста, провеждани през последните 12 години и след внимателна селекция избрали 51 проучвания, които да анализират. От пресявката отпаднали всички изследвания, които не давали точна сравнителна оценка между двете системи, не отчитали различните типове ученици или не били достатъчно стриктно проведени. Изводът, до който стигнала групата гласи следното:
„Учениците, обучаващи се по електронна форма постигат по-добри резултати от тези, които използват конвенционалната форма лице-в-лице“.
Въпреки основното заключение, по-нататък в доклада се споменава, че комбинацията от Е-обучение и конвенционална форма дава най-добри резултати. Детайлното проучване от 93 страници дава и други важни изводи в подкрепа на Е-обучението:

-Ефективността на Е-обучението е еднакво висока, независимо от начина, по който е въведено и реализирано
-Е-обучението дава еднакво добри резултати при различни модели информация и при различни типове ученици
-Учениците, които са прекарвали допълнително време в Е-обучение постигат по-високи резултати от тези, които са се обучавали допълнително по конвенционалната система
-По-добри резултати са постигани, когато Е-обучението е реализирано по различен начин от конвенционалното
 
В САЩ Е-обучението за ученици и учители е една от най-бързо развиващите се тенденции. Според проучване на Националния Център за Статистика в Образованието, за годините между 2003 и 2005 електронното обучение бележи ръст от 65 %. Последните данни показват, че повече от един милион ученици в Щатите са се обучавали електронно през последната година.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/