Ученици

Е-музеи и филми вместо уроци през пролетната ваканция на учениците

Виртуално посещение на музеи, гледане и обсъждане на филми с учебна цел, обсъждане и оценяване на екипни проекти са само част от дейностите, с които учениците могат да се занимават през пролетната ваканция.

Това става ясно от писмо на просветния министър Красимир Вълчев до директорите и учителите, което е публикувано на сайта на столичния образователен инспекторат.

В него се почва, че у всички, които са ангажирани с дистанционното обучение –  директори, учители, родителите и ученици, се е натрупала умора от интензивността на онлайн уроците. Затова от МОН препоръчват от 13-ти до 16-ти април (пролетната ваканция) заниманията на децата да се разнообразят и да се предостави възможност учениците да се разтоварят. Освен това, чрез провеждането на различни дейности онлайн ще се ангажира вниманието на малки и големи и ще се спазват мерките за социална изолация. Заниманията през пролетната ваканция обаче не трябва да надвишават 4 часа на ден.

Освен онлайн посещения на музеи, учителите могат да организират и занимания по интереси за хлапетата или пък такива, които са насочени към здравното, екологичното, гражданското и патриотичното образование, безопасност на движение. Часове на класа, в които децата и педагозите да поговорят за опасностите в интернет, също са възможност.

През четирите дни могат да се провеждат и дейности за преодоляване на трудностите и наваксване на пропуски в обучението с група от ученици или пък да се правят индивидуални консултации от учителите. По някои предмети като тези в областта на изкуството, технологиите и спорта също могат да се организират часове, ако по тях не са се провеждали достатъчно занимания досега. За по-големите пък е подходящо и организирането на кариерно консултиране.

Следващата седмица е подходяща и за осигуряване на психологическа подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за подобряване на работата в екип.

От писмото става ясно, че не е задължително всички педагози да се включат в дейностите. „В този период част от учителите, които в изтеклите три седмици активно и ефективно са работили с учениците си в електронна среда от разстояние и няма необходимост да предоставят индивидуални консултации на отделни ученици, може да използват времето не за пряко работа с учениците, а за анализ на напредъка, за обсъждане на платформи и приложенията, за обучения.”, посочва образователният министър.

Директорите пък могат да използват времето за анализ и подобряване на организацията и координацията на дейностите, които извършват. Целта е да оптимизират разпределението на времето и ресурсите без това да води до допълнителна административна тежест.

Просветният министър уточнява, че педагогическите специалисти могат да използват и платен годишен отпуск за периода, ако желаят.

Източник: monitor.bg