Ученици

Ето задачите, според които родните ученици не могат да решават житейски проблеми

Вижте над какво са мислили децата по време на теста на PISA. Тестът е този за решаване на реални житейски проблеми.

ТЕСТ