Ученици Училища

Елитните школа с 3 пъти по-ниски стипендии от останалите

Стипендията за отличен успех в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, известно като Бастилията, започват от 20 лв. Три пъти повече – 60 лв., обаче вземат учениците в ПГТЕ „Хенри Форд“.

В страната възнагражденията за отличници също варират. В Пазарджик са между 25 и 50 лв., в Бургас са между 43 и 50 лв., а в Търново почват от 45 и стигат 60 лв.

Според приетото в края на миналата календарна година постановление на Министерски съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование минималният размер на възнагражденията за отличници е 21 лв., а таванът е 60 лв.

Според новия Закон за предучилищно и училищно образование обаче свидетелство се получава за средно, което дава правото да се продължи в гимназия, се получава след 7-и клас, а не в осми. Така,за разлика от предходните години, когато стипендии получаваха учениците от 9-и клас нагоре или 10-и, ако говорим за профилирана гимназия например, вече възнаграждения получават всички отличници. Проверка на „Монитор“ установи, че това е причина за по-ниски възнаграждения в някои училища, въпреки че от бюджета на държавата са заделени 23 млн. лв.

В столичното 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ за стипендиите вече е въведена диференциация, обясни директорката на школото Надежда Николчева. Докато за предходната година всички ученици с успех над 5,50 са получавали по 50 лв. месечно възнаграждение, тази учебната година това няма да бъде така. 20 лв. ще получават всички, които са изкарали от отличен (5,50) до отличен (5,70). Двойно вземат всички с успех над отличен (5,70).

„Откакто стипендии се отпускат и на учениците от 8 и 9 клас, за разлика от преди, когато училища като нашето обхващаха само от 10 клас нагоре, трябваше да се намали и размерът на стипендиите, за да могат да получават всички“, заяви Николчева. В Бастилията социалната стипендия е като тази на отличниците с успех над 5,70 – 40 лв. Като освен тях се отпускат и стипендии за постижения, които са в размер на 100 лв. Директорката обясни, че все още не е ясно колко ученици ще вземат стипендии тази година, но обикновено бройката е около 150-200 годишно. Кой ще бъде одобрен за възнаграждение зависи от комисия, която разглежда всички подадени заявления. Николчева подчерта, че е важно ученикът да няма наказания от педагогическия съвет.

В друго столично школо – ПГТЕ „Хенри Форд“, ситуацията е различна. Там от тази година има увеличение на стипендии, като няма значение дали ученикът има отличен 5,50 или 6,00. За предходната учебната година всички отличници са получавали по 50 лв., тази обаче те ще вземат с 10 лв. повече, обясниха от школото. Социалните стипендии пък са в размер на 40 лв. Тъй като в „Хенри Форд“ има ученици, които се обучават и в дуално обучение, за тях също има допълнителни стипендии, които са в размер от 50 лв. За получаването им успехът няма значение, определящи са единствено отсъствията, тъй като при повече от 5 спират да получават месечни възнаграждения.

В Търново се оплакват от данъци

В търновските училища стипендиите за отличен успех са между 45 и 60 лв., като преобладават училищата, в които размерът отива към горната граница. Учениците, навършили пълнолетие обаче, се оплакват, че са принудени да подават данъчни декларации и да плащат данъци върху получените като стипендии пари, което според тях не било редно. Допълнителни средства се отпускат и на ученици сираци и с по един родител, както и на такива от многолюдни семейства, показали обаче определен минимален успех над 4,50. Тези стипендии, както и стипендиите за деца и ученици с определени заболявания и специални потребности, са по-малки от стипендиите за успех и в различните училища варират от 35 до 50 лв.

В Пазарджик може да връщат средства

Месечна стипендия от 25 лв. дават на възпитаниците си някои гимназии в Пазарджик за постигнат отличен успех. Спрямо правилата за отпускане и изплащане на стипендии в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт са предвидени и еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование, които достигат до 80,00 лв. Учебното заведение отпуска и еднократни стипендии за постигнати високи резултати в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност – до 50,00 лв. Някои училища дават и еднократна целева стипендия напр. за закупуването на учебници в началото на първия учебен срок, за закупуване на карта за пътуване и др., но за това трябва да бъдат представени оправдателни документи. В противен случай, ако парите не са използвани по предназначение, ученикът е длъжен да възстанови парите на училището.

Бургаските отличници вземат между 43 и 50 лв.

В Професионалната гимназия по строителство и архитектура 66 ученици са получили стипендии в размер на 43 лв. през миналата година за успех. По 30 лв. социални стипендии са получили 43 деца през първия срок, а през втория срок броят им е бил 72. За деца сираци школото е отпуснало по 35 лв. на 12 деца през първия срок и на 19 през втория.

В Професионалната гимназия по химични технологии дават по 50 лв. за отличен успех. Там близо 80 деца са получавали тази стипендия през миналата година. Социални стипендии за достъп до образование в размер на 25 лв. са отпуснати на 40 ученици. На други 40 деца сираци са предоставени по 40 лв. месечно.

Източник: monitor.bg