Ученици Училища

Елитните гимназии в София масово са приемали ученици над планираното

Елитните гимназии в София, в които конкуренцията за влизане е особено сериозна, масово са приемали ученици над утвърдения прием.

Гимназията, приела най-много „надпланови“ младежи, е Втора английска – 24 деца, равняващи се на цял един клас. Най-скромно е увеличението на учениците в 35-о СУ „Добри Войников“ – едва 2-ма души. Това показват данни на просветното министерство за надплановия прием в 10-те столични гимназии с най-високи приемни балове тази година.

На второ място, веднага след Втора английска гимназия, се нарежда Първа английска – с 22-ма допълнително приети осмокласници. На трета позиция пък е 73-то СУ „Вл. Граматик“ – с 20 приети ученици в повече. В Испанската гимназия и в 22-ро СУ „Г. С. Раковски“ се обучават по 14 деца в повече, в 91-ва Немска езикова гимназия – 15 повече, а във Френската гимназия – 13 повече. В Софийската математическа гимназия извънредните ученици са 8, а в 133-то „А.С. Пушкин“ – 5-има.

Данните са поискани от „Сега“ във връзка с оповестеното намерение на МОН за законови промени, които да позволят допълнителният прием в гимназиите да става по бал, а не както досега – по усмотрение на шефовете на регионалните управления на образованието и в „особени случаи“ – от просветния министър. Сегашните разпоредби разрешават надпланов прием при определени условия, но текстовете са така написани, че в елитна гимназия могат да влязат ученици, които изобщо не са държали изпити като останалите приети деца или нямат нужния бал за прием. Разследване на „Офнюз“ наскоро показва, че в СМГ по този начин са приети 23-ма ученици в пети клас над планираното, а сред мотивите за това е текст в наредбата за финансиране на институциите, според която „в особени случаи при определяне на броя на паралелките броят на учениците в тях може да се завиши (…) след разрешение на министъра на образованието и науката по мотивирано предложение от директора на училището“. Така обаче в един клас попадат ученици с отличен успех и такива, които не са успели да преминат нужната бариера.

От МОН уточняват, че всички приети над плана ученици са постъпили в съответните столични гимназии съгласно нормативната уредба. Министърът на образованието е разрешил увеличение на максималния брой на ученици в паралелки след „мотивирани искания на директори на училища от София-град – ученици с равен бал, близнаци, с двама починали родители, по уважителни здравословни и семейни причини“. „Разгледани са и случаи на неправилно подреждане на желанията, но при наличие на необходимия бал за прием, като има и премествания от училища с по-високи резултати в такива с по-ниски. Има и случаи на премествания в едно и също училище – от една специалност в друга или от един профил в друг“, допълват още от ведомството на Красимир Вълчев, уточнявайки, че общият брой ученици, записани по дневник към момента, е по-малък от посочения в справката, тъй като има напуснали ученици, както и такива, преминали в неприсъствена форма на обучение.

Просветният министър вече обеща промени, които да позволят допълнителният прием да става по по-обективни критерии, какъвто е балът на учениците. С поправки в съответните наредби се предвижда да се отнеме правото на началниците на регионални управления на образованието да могат да спускат деца надпланово в училища със свои заповеди. Планирано е и създаването на комисия към министъра на образованието, която ще решава всеки отделен казус с искане за надпланов прием в дадено училище заради извънредни обстоятелства. Промените трябва да бъдат факт до края на февруари.

Източник: novini.bg