Мнения

Електронни четци заменят учебниците в САЩ

Мобилни електронни четци да бъдат предоставени на учениците, на които да четат уроците си и хартиените учебници да отпаднат, е призовала по време на публична групова дискусия директорът на Офиса по образователни технологии на САЩ (Office of Educational Technology) – Карън Кейтър (Karen Cator). Дискусията е била посветена на ученето в дигиталната епоха (digital-age learning) и се е провела на 21 септември.

Друг участник в дискусията е председателят на Федералната комисия по комуникации (Federal Communications Commission – FCC) – Юлиус Геначовски (Julius Genachowski), който е подкрепил предложението. Седмица след дискусията Федералната комисия по комуникации обяви програма за държавно финансиране на широколентов интернет за всички училища и библиотеки в САЩ.

По време на груповата дискусия, в която са участвали бизнес лидери и представители на държавната администрация и на неправителствени организации, е отбелязано, че:

  • Инвестициите в широколентов интернет достъп и мобилни устройства за нуждите на ученето са от основополагащо значение за развитието на умения, от които учениците ще се нуждаят, за да бъдат конкурентоспособни в световен мащаб в свят без граници.
  • Технологиите на ХХІ в. вече са на пазара, но все още не налице класната стая на ХХІ в.

Председателят на Федералната комисия по комуникации е отбелязал по време на дискусията, че три основни цели стоят пред американското образование днес:

  • Всяко дете да бъде компютърно грамотно преди завършване на училище;
  • Родителите да бъдат осведомени за дигиталния живот на децата си;
  • Всяка класна стая да бъде учебна среда на ХХІ в.

Технологиите променят съществено живота на учениците всеки ден, казва председателят на FCC. Децата използват множество дигитални устройства, с които по 11 ч. на ден са потребители на различно дигитално съдържание, както и тийнейджърите изпращат по едно кратко текстово съобщение на всеки 10 мин., докато са будни, посочва статистиката.

„Забележително е в каква степен технологията е част от днешния живот на децата”, казва Геначовски.

Използването на технологиите от децата, разбира се, е свързано с рискове, които обаче е възможно да бъдат избегнати, докато възможностите, които технологиите предлагат са далеч по-големи.

С цел предпазване от рисковете, на които децата са изложени в Интернет е създаден порталът Parents’ Place (Дворец на родителите).

Федералната програма за осигуряване безплатен широколентов интернет на училищата покрива до 90% от разходите за телекомуникационни услуги, интернет достъп, окабеляване, суичове, файлови сървъри и др. оборудване, необходимо за осигуряване на високоскоростния интернет в класните стаи.

Едно от основните предимства на електронните четци е, че предоставят най-актуалното учебно съдържание.

Според Карън Кейтър (директор на Офиса по образователни технологии на САЩ) учениците ще носят в раниците си не учебници, а само едно мобилно устройство, съдържащо богатство от информация.

Начинът, по който хората днес търсят отговори на въпроси се е променил – използват търсещи машини, дискусионни форуми, допитват се до приятели в социалните мрежи, като Facebook и Twitter, е отбелязано от участниците в дискусията.

В дискусията е участвал и представител на компанията Qualcomm, която по програма й Wireless Reach реализира проекта K-Nect, за който Teacher.bg информира, в Онслоу Каунти в Ню Йорк, състоящ се в предоставяне на учениците на смартфони с електронно учебно съдържание по алгебра. Задачите са отправяни от учителите директно по устройствата, като учениците са имали възможност да работят съвместно през тях. Учениците са имали достъп и до ръководства в интернет. Резултатът от проекта е 30% увеличение на учениците, участващи в изпита по предмета в края на годината. Учениците научават материята по-добре вследствие на това, че обясняват и на съучениците си е друг резултат от проекта.