Издателска група „Просвета“ внесе за одобрение в МОН новите учебници за 10. клас, които ще влязат в употреба от следващата учебна година. Освен хартиен, всеки от тях има и електронен вариант.

Досега „Просвета“ предлагаше електронни учебници от 1. до 9. клас, но от тази есен по тях могат да учат и десетокласниците, на които им предстои и национално външно оценяване. Опитът показва, че електронните учебници се приемат с изключителен интерес, защото съдържат видеоклипове, интерактивни упражнения, задачи, образователни игри.

Новите са по всички изучавани предмети, а по български, биология и изобразително изкуство са представени по 2 проекта – на различни авторски колективи.

За десетокласниците „Просвета“ предлага и учебници по английски, немски, руски и френски език, които вече са одобрени от МОН.

Право на безплатни учебници или учебни комплекти по общообразователните предмети имат само учениците от 1. до 7. клас, а след 8. се купуват. Новите варианти за 10. клас ще излязат на пазара преди 15 септември.