Ученици Училища

Електронни образователни книжки в забавачките от 2019/2020 година

От новата 2019/2020 учебна година и децата в детските градини вече ще могат да учат по електронни образователни книжки, съобщиха от Издателската група „Просвета“.

Всеки учител, който избере да преподава по познавателните книжки, ще получи безплатен достъп до съответната електронна книжка. А всички учители в детските градини и в подготвителните групи още сега могат да ги ползват безплатно за своята група до края на учебната година.
Министерството на образованието и науката одобрява днес всички печатни и електронни познавателни книжки за първа /3-4 години/ и за втора /4-5 години/ възрастова група на „Просвета“.

Издателската група е създала три различни комплекта: двете напълно обновени поредици „Ръка за ръка“ и „АБВ игри“, и новата, най-успешна и най-харесвана от учителите и децата – „Чуден свят“. Те покриват всички образователни направления – български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии. Осигурени са страници за входящо и изходящо проследяване на постиженията на децата във всички възрастови групи.

Всяка книжка в трите поредици има електронен вариант, който разнообразява работата с децата и ги кара да се забавляват, докато се учат да броят, да разпознават букви, герои от произведения или геометрични фигури. Има и професионални звукозаписи на всички стихотворения и приказки, които се изучават, включително и на химна на България.

Източник: monitor.bg