Училища

Електронна система в Пловдив ще следи за деца, които не са в училище

В Пловдивска област започва пилотен проект за съвместна работа на институциите, който цели да бъдат обхванати и задържани в образователната система всички деца и ученици в задължителната училищна и предучилищна възраст, предава БНР. Проектът има за цел да създаде единна електронна платформа, чрез която ще се следи за деца, които не са включени в образователната система или са в риск от отпадане от училище.

Информацията ще бъде използвана от експертните екипи от различните институции, които ще обхождат семействата и ще предприемат съответните мерки за всеки конкретен случай. Идеята е да се повиши и ефикасността на процедурата за отпускане на помощи, а също и да се координират действията при налагане на санкции спрямо родителите, които не изпълняват задълженията си по Закона за училищното и предучилищно възпитание и Закона за закрила на детето.

Администратори на електронната система, която трябва да заработи в началото на месец септември, ще са Регионалното управление на образованието и Областната администрация.

Източник: bnr.bg