Институции Училища

Електронна платформа ще свързва бургаския бизнес с училищата

Община Бургас разработва електронна платформа, която ще свърже бизнеса с училищата.

Новият проект е част от политиката на местната власт за осъвременяване на образованието и ориентирането му към нуждите на работодателите.

Главен координатор и отговорник по изпълнението на проекта ще е новосъздадената Гимназия по компютърно програмиране и иновации. В разработката ще участват нейните ученици, учители, ментори от IT компаниите в училищното настоятелство, експерти от двата местни университета, както и ученици-програмисти от други училища в града.

Междувременно предстоят две важни предварителни срещи, които ще организира Община Бургас. Първата ще е с представители на всички професионални гимназии – за детайлно уточняване на всички технически направления, в които работят, паралелки, тенденции, на кое в дейността си искат да акцентират.

Втората среща ще е с представители на бургаския бизнес от различни сфери. Резултатите от двете срещи ще залегнат като първоначална база данни в новата платформа. Тя ще се зарежда и поддържа в Гимназията по компютърно програмиране и иновации. „Като краен резултат всеки бургаски ученик ще може да открие на едно място актуална информация за професионални стажове, изисквания и обявления за свободни работни места в Бургас. Същевременно предприемачите ще виждат къде какви кадри се подготвят, възможности за контакт с потенциални свои бъдещи служители, както и всякаква полезна информация по темата за регионалния пазар на труда“, обясниха от община Бургас.

Източник: monitor.bg