Учители

Електронна платформа за менторство в подкрепа на училищата

Електронна платформа ще консултира учители и директори, ще насочва, подкрепя и подпомага ежедневната им работа в училище. В нея ще има лекции, материали и конкретни съвети, свързани с процеса на обучение и управление на класната стая или педагогическия екип.

Сайтът best teacher е разработен от Педагогическия факултет на Пловдивския университет, където директори и учители от 27 учебни заведения от Пловдив, Кричим и София преминаха 9-месечно обучение по наставничество.

В събота  получиха сертификатите си по проекта „По-добри учители, по-качествено образование“, финансиран от фондация „Америка за България“. Една от целите на програмата е да подкрепи новоназначени учители, възпитатели и школски шефове.

„Електронната платформа е първи опит в България да се реализира още един инструмент за поддържане процеса на наставничеството. Защото наставничеството е един от най-важните елементи на училищната култура и, ако се наложи масово, училищата ще станат по-гъвкави. Сайтът ще събере опита на различен тип учебни заведения. Защото менторството всъщност е трансфериране на знания от по-опитните към тези с по-малко опит и подпомагане на кариерното развитие“, обясни проф. Галин Цоков – зам.-декан на факултета.

Наученото през деветте месеца обобщи директорът на ОУ „Антим I“ и председател на Съюза на работодателите в средното образование Катерина Василева.

Източник: u4avplovdiv.com