Ученици

Електронна библиотека за слепи ученици правят в Бургас

Създаването на електронна библиотека и банка с училищни пособия за деца със зрителни проблеми ще инициира сдружение „Интеграция“. Това стана ясно на кръгла маса.
Приоритет за електронната библиотека ще бъде набирането на учебна литература за начално и основно образование, каза председателят на сдружение „Интеграция“ Живко Томов. Той уточни, че са водени разговори с неправителствени организации, които ще подкрепят финансово инициативата.

Едва 6 са децата със зрителни проблеми в региона, които посещават масови училища, едно ходи на детска градина. За тях използваните от връстниците им и осигурявани от държави като Холандия, Германия, Италия и Полша безплатни брайлови машини, диктофони, адаптирани учебници, помагала и чертожни инструменти са само мечта. У нас софтуер за обучение на незрящи струва 1100 евро, 100 евро е цената наспециалната лупа за четене. Затова родители и учители приспособяват карти от пластелин, магнитни пръчки за цифри и букви, тел, дърво и пластмаса за основните фигури от геометрията.

Брайловите учебници в България са правени през 60-те и 70-те години на миналия век и оттогава не са актуализирани. Издателствата пък отказват да предоставят електронни и аудиоварианти на учебните книги, които издават, опирайки се на Закона за авторското право.
За 540 деца със зрителни, слухови проблеми, церебрална парализа и епилепсия в региона работят 70 ресурсни учители, съобщи Атанаска Кирякова, заместник-директор на Ресурсен център Бургас. Оттам заявиха, че имат възможност да предоставят помещение за създаването на електронна библиотека за ученици, но открит остава въпросът с транспортирането на децата до центъра.

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/