Училища

Електронен дневник и в ЕГ “Акад. Людмил Стоянов” в Благоевград

Десет нови компютъра и един сървър “красят” нов кабинет в ЕГ “Акад. Людмил Стоянов” в Благоевград, съобщава вестник “Вяра”. Той е оборудван по спечелен проект на образователното министерство за въвеждане на електронен дневник.

“Надявам се с откриването на новите кабинети в Благоевградска област да се отчетат положителни резултати и в близко бъдеше във всички училища на територията на областта да има такива кабинети, които ще доведат до една по-добра организацията на учебния процес”, заяви шефът на РИО – Благоевград Ивайло Златанов.

Той е уверен, че така ще се засили връзката между родители и учители. Всеки преподавател ще има задължението в края на деня да внася в електронния дневник данните от изпитванията, отсъствията и евентуалните наказания.

Чрез новия електронен дневник всеки родител ежедневно ще има актуална информация за детето си и ще може да сравни успеха му с този на връстниците от класа, от випуска и училището.