Институции

ЕК с жълт картон за парите ни за наука

Предупреждение за риск от загуба на средства за наука отправи Европейската комисия (ЕК). Това става ясно от писмо от ЕК до Министерството на образованието и науката, в което се прави преглед на състоянието на приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Става дума за парите, свързани с изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентности. Причината за риска от загуба на средства е забавянето на дейностите по приоритетната ос. В писмото на ЕК се отбелязва опасение от забавяне заради прекратената обществена поръчка от страна на служебния екип на МОН за избор на оценители на проектните предложения. Тя бе спряна с мотива, че подадените оферти не съответстваха на обявените изисквания и стана известна с това, че в нея беше заложено бакалаври да оценяват труда на учените. В последствие обаче спирането бе обжалвано и отменено от КЗК.

Потърсени за коментар на предупреждението от ЕК, от МОН заявиха, че прекратената обществена поръчка не предизвиквала допълнително забавяне, както и че опасността била породена заради забавяне натрупано от предния екип. След спирането й беше обявен централизиран конкурс за набиране на оценители с високи научни изисквания, като крайният срок за представяне на заявления изтече снощи. Подадени са няколкостотин заявления от индивидуални международни оценители, които са достатъчни за осъществяване на независима международна оценка на всички подадени проектни предложения в законовия срок, обясниха още от ведомството.

“Управляващият орган на ОП НОИР отчита, чe натрупаното забавяне в изпълнението на дейностите по приоритетна ос 1 увеличава риска от загуба на средства в края на 2018 г. Във връзка с това МОН подготвя конкретни мерки, придружени с времеви график за тяхното изпълнение в периода от април 2017 г. до декември 2018 г.“, допълниха от МОН. От ведомството уточниха още, че размерът на средствата, които са под риск от загуба, зависи от това как и в какъв график се изпълняват мерките.

Източник: monitor.bg