Мнения

ЕК одобри ОП НОИР

Европейската комисия одобри новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която ще бъде финансирана със средства от ЕС в програмен период 2014 – 2020 г.

За първи път в България ще действа Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя ще насочи над 701 млн. евро за провеждане на реформи и решаване на най-наболелите проблеми в българското образование. Инвестициите в тази програма ще бъдат съсредоточени в повишаване качеството на българското образование, съобразено с нуждите на бизнеса от квалифицирани кадри.

Приоритет на програмата е модернизация и подобряване на условията в образователните и научни заведения, както и развитието на потенциала за разработване на научни изследвания и иновации, насочени към областите на специализация по Стратегията за интелигентна специализация.

ОП НОИР е третата одобрена програма, след „Развитие на човешките ресурси“ и Транспорт и транспортна инфраструктура“. Очаква се до дни това да се случи и с „Иновации и конкурентоспособност“.