Институции

ЕК обяви нова стратегия за защита на подрастващите в Интернет

Европейската комисия издаде комюнике „Стратегия за по-добър Интернет за децата“, в което обяви нови мерки за закрила на децата онлайн. Новите мерки са наложени от нарастващия брой подрастващи, които са активни потребители на дигитално съдържание.

В Европа 75% от децата използват интернет, а близо една трета от тях имат мобилен достъп до Мрежата, информира на страницата си Центърът за безопасен интернет.

Според Нели Крос, заместник-председател на ЕК, всяко дете трябва да има достъп до интернет, но това задължава националните институции да разработят програми за развиване на онлайн уменията на децата и тийнейджърите и да осигурят качествено образователно съдържание, което да отговаря на нуждите на потребителите в тези възрастови групи.

Новата стратегия на ЕК залага постигането на тези цели чрез дейности в четири основни области в тясно сътрудничество с водещите мобилни оператори, производители на мобилни устройства и доставчици на онлайн социални услуги:

  • Насърчаване на разработването на образователно онлайн съдържание за деца и на платформи, които да осигуряват достъп до подходящи за възрастта материали;
  • Включване на уменията за онлайн безопасност в учебното съдържание, за да се повиши дигиталната и медийната грамотност, както и отговорното поведение на европейските деца в Интернет;
  • Създаване на по-безопасна среда за децата чрез размитие на механизмите за лесно и бързо докладване на неподходящо съдържание, интуитивни настройки за поверителност и достълни програми за родителски контрол;
  • Борба с материали, изобразяващи злоупотреба с деца, чрез проучване на явлението и разработване на иновативни методи за полицейско разследване.

Новата стратегия ще надгражда над сега действащите инициативи за безопасен интернет като Мрежата от европейски центрове за безопасен Интернет INSAFE и Межсународната асоциация на онлайн-горещи линии INHOPE.

Мерките са изключително важни не само за осигуряване на непосредствената безопасност на децата в Интернет, но и за подготовката им за пазара на труда в бъдеще. Очаква се до 2015 година 90% от работните позиции в ЕС да изискват компютърни умения. В момента едва една четвърт от европейските младежи отговарят на това изискване.