Институции

ЕК иска по-строги наказания срещу сексуалното насилие на деца

Вчера (29 март 2010 г.) Европейската комисия предложи нови правила, задължаващи страните от ЕС да налагат по-строги наказания на тези, които малтретират сексуално деца.Предлага се също да се преследват като престъпления дейностите като „grooming“ (сприятеляване с деца с намерение да бъдат малтретирани сексуално) и „секс туризъм“, дори деянието да е извършено извън ЕС.Комисията иска също повече действия за предотвратяване на тези престъпления и за защита на жертвите.По-конкретно желанието на Комисията е извършителите да могат да получават лечение, съобразено с техния профил, за да не извършат отново престъпление.

 

Според изследвания между 10 % и 20 % от децата в Европа стават жертва през детството си на сексуално малтретиране под някаква форма.Все още растат някои форми на сексуално насилие.Броят на уебсайтовете за детска порнография расте. Всеки ден в обращение се пускат 200 изображения, съдържащи детска порнография. Децата жертви в порнографията са все по-малки, а изображенията стават все по-нагледни и жестоки. Около 20 % от сексуалните престъпници извършват отново престъпления, след като са осъдени.

 

Вчерашното предложение има за цел да се улесни борбата с тези престъпления чрез различни инструменти:

  • Чрез строги санкции в ЕС за сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация, тъй като са тежки престъпления. Ще бъдат обхванати и нови форми на малтретиране, като „grooming“ — привличане на деца по Интернет и малтретирането им, гледане на детска порнография без сваляне на файловете или принуждаване на деца да заемат сексуални пози пред уебкамера.
  • „Секс туристите“, пътуващи в чужбина, за да малтретират деца, ще бъдат изправени пред съдебно преследване след завръщането си.
  • Децата жертви ще бъдат предпазвани от допълнително травмиране в резултат на разпитите, провеждани от правоприлагащите и съдебните органи, или от излагане пред публика в съда. На жертвите ще помага безплатно адвокат.
  • Всеки извършител на престъплението следва да се преценява отделно и да получава лечение, съобразено с неговия профил, за да не извърши отново престъплението.
  • абраната за дейности, които включват контакт с деца, която се налага на извършителите на престъпления, следва да се изпълнява не само в държавата, в която са осъдени, но и в целия ЕС.
  • Държавите-членки ще бъдат задължени да гарантират, че може да се блокира достъпът до уебсайтове с детска порнография, понеже е много трудно тези сайтове да се спрат при източника, особено ако са извън ЕС.В предложението се предвижда държавите-членки да могат сами да решават как точно да се извърши блокирането, но винаги ще се прилагат правни гаранции.

Сексуално малтретиране на деца“ представлява ужасно престъпление, което оставя у децата следи за цял живот. „Сексуална експлоатация на деца“ означава използване на деца като сексуални обекти и забогатяване от тяхното страдание. „Детска порнография“ представлява изображения на деца, подложени на сексуално малтретиране. Свалянето или гледането в Интернет на детска порнография води до това, че все повече деца биват изнасилвани, за да се заснемат тези изображения, каза комисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.ЕС трябва да отговори на тези престъпления ясно и решително. Съюзът трябва да направи всичко възможно, за да им се противопостави, и ще го направи.

 

Предложението ще замени съществуващото от 2004 г. законодателство и се основава на предложение, направено през март 2009 г. (IP/09/472).След влизането в сила на Договора от Лисабон това предложение трябва да се преоформи.Това ще позволи на Комисията да провери дали правото на ЕС е правилно отразено в националните законодателни уредби и да изправи пред съд страните, които не съблюдават това право.

 

Предложенията ще бъдат обсъдени в Европейския парламент и в Съвета на министрите на ЕС и след като бъдат одобрени, ще бъдат въведени в националните законодателства.

 
Предложението може да бъде намерено на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm