Институции

ЕК дава 30 млн. евро за „европейски университети“

30 млн. евро от прогнозния бюджет на Европейската комисия за следващата година ще бъдат заделени за „европейски университети“. Инициативата е част от стремежа към създаване на Европейско пространство за образование до 2025 г.

Комисията публикува в сряда своята покана за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“ за 2019 г., при които Комисията ще стартира пилотна програма, която ще подпомогне шест обединения на „европейски университети“, всяко от които съставено от поне 3 висши учебни заведения от 3 държави, за да насърчи укрепването на европейската идентичност, като същевременно стимулира върховите постижения и помага за повишаване на конкурентоспособността на европейските висши учебни заведения.

До 28 февруари 2019 г. кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за обединения, чиято дейност ще започне между 1 септември и 1 декември същата година.

Втора пилотна покана трябва да последва през следващата година, като се предвижда инициативата да се разгърне изцяло в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС, считано от 2021 г. Целта е до 2024 г. да се изградят около двадесет „европейски университета“.

От прогнозния бюджет за 2019-та година, който възлиза на 3 млрд. евро, ще бъдат заделени 300 милиона евро. Това е с 10% повече от предходната година. Всички публични или частни органи, които извършват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране в рамките на поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм +“ за 2019 г. Освен това за финансиране могат да кандидатстват групи от млади хора, които работят с младежи, но не са част от младежка организация.

Източник: monitor.bg