Ученици

Експерт: Помощта за децата, които не ходят на училище, трябва да стига директно до тях

Помощта за децата, които не ходят на училище, трябва да стига директно до тях. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието (РУО) във Варна. Необходимата промяна на начина за отпускане на помощи за ученици, които отсъстват от училище, е предложена по време на общественото обсъждане на концепцията на Закона за социалните услуги, което се проведе през последната седмица във Варна. Идеята на концепцията е да уреди специфичните обществени отношения за предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социални услуги. Според Венцеслава Генова има немалко случаи, в които родителят по различни причини лишава детето от отпусната помощ.

„Екипите за обхват в училищната мрежа по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ходят по домовете и намират деца и ученици, които трябва да са или в детска градина, или в училище. Но много често тези деца и ученици няма как да стигнат до училище поради липса на обувки, панталони, яке. В тези случаи екипите препоръчват да се приложи мярка за предоставяне на помощта на семейството в натура, но според разписаната нормативна база родителят трябва да бъде уведомен и да се поиска съгласието му помощта за детето да се получава не в пари, а в натура. Родителят може да каже, че не иска парите в натура, тоест да се купят дрехи на детето или учебници и учебни помагала, за да отиде в училище. Има недобросъвестни родители, които изразходват парите не за детето и за нуждите, които има, за да бъде ученик“, посочи Венцеслава Генова.

По думите й в други случаи родителите на детето са в чужбина, а в страната за децата се грижат възрастни родственици или роднини. „Как да се попита родителят дали е съгласен да получи помощта в натура. Тази пречка оставя децата вкъщи и какво от това, че екипът по обхват е намерил детето и е установил причината, поради която не посещава училище. Ако този родител не е в страната или е недобросъвестен и не разреши помощта да бъде дадена в натура, усилията на много експерти и институции остават без резултат. Продължаваме да даваме помощи, тоест да се отделят средства за това дете, то да не може да се възползва от тях по предназначение – да отиде до училище, остава в дома си и ние всъщност и изразходваме средства, и възпроизвеждаме неграмотността. Моето предложение е да има начини помощта директно да стигне до детето. Мерките, които се прилагат, да бъдат работещи и ефективни, да има механизъм, чрез който да се измерва ефективността на услугата в полза на детето“, отбеляза Венцеслава Генова.

Източник: actualno.com