Мнения

Експерт: Не може да се злоупотреби с учителските квалификации

Ежегодните квалификации на педагогическите специалисти са два вида.

Едните протичат в училището, в което учителите преподават. Има и такива, които се провеждат извън него – от обучителни организации. Те присъстват в информационния регистър на Министерството на образованието и науката. Злоупотреби с този вид квалификации няма как да има, тъй като те са регулирани и финансирани от делегирания бюджет на всяко училище. Това каза Мая Гешева, директор на Национална финансово-стопанска гимназия,  по Bloomberg TV. Гостът изрази това мнение по повод на сигнали, че учители са пътували до екзотични страни, както и са обиколили десетки държави в рамките на няколко години, използвайки тези обучения.

Гешева поясни, че учителската квалификация, извършвана от организации, е свързана с получаване на кредити за квалификационна дейност.

„В рамките на един атестационен период всеки специалист трябва да получи такава квалификация, която да е уредена от училището. Отговорност на всяко училищно ръководство е към коя организация ще се ориентира, както и каква тема за обучение ще избере“.

Според нея няма наличие на злоупотреби от учителите с командировки в чужбина по време на летните обучителни програми.

„Подобно нещо не може да се случи. Средствата за квалификация са част от делегирания бюджет на едно училище. Той не е в състояние да си позволи такива екскурзии“.

Експертът посочи, че образователната система също не го позволява.

„Обучителната дейност е свързана с присъствието на съответните организации. Никоя от тях не предоставя квалификация и обучение в екзотични страни“.

Гешева добави, че на педагогическите служители се изисква обратна връзка след приключване на всяка квалификационна дейност от провелата я организация, както и от ръководството на съответното училище. Директорите също така изискват отчети за качеството на обучението и мнението на учителите как новостите биха могли адекватно да се приложат и в работна среда, каза още гостът.

Експертът посочи, че в тази обратна връзка учителите най-често предлагат продължение на темата или замяната ѝ.

„Често се случва учителите да сметнат, че времето за коментар не е достатъчно и комуникацията с лектора продължава извън лимитираното времетраене“.

Източник: bloombergtv.bg