Учители

Експерт: Децата изпреварват в технологиите, учителите ги догонват

„Съвременните деца навлизат много бързо в технологиите и изпреварват учителите си, които вече трябва да ги догонват. Децата ни са потънали в технологиите, но са изключително адаптивни към средата и предизвикателство за преподавателите ще е да се напаснат към новите поколения“, обясни на форум за изграждане на ефективна и подкрепяща среда и отговорно родителство във Варна председателят на Движение за съвременно училище в България, Антоанета Календерова.

Според специалистът, разбирането от миналото, че трябва да сме всестранно развити личности, вече отмира. „Децата възприемат информацията, макар и не в дълбочината, в която възрастните биха искали, но трябва да проявим търпение и разбиране. Това, че не се задълбочават, не означава, че не разбират“, коментира експертът. Според Календерова, технологиите имат място във всяка образователна среда, като въпросът е с каква функция и по колко време им се отделя.

„Как например да обясниш на едно дете, че обикновената книжка не е развалена, ако страниците й не могат да се слайдват? Това е едно от основните предизвикателства пред днешните учители, които все по-често се притесняват, че се справят по-зле с технологиите от учениците. Учителите обаче не трябва да се притесняват да молят учениците си за помощ, когато не могат да се справят с технологиите. Така се създава по-силна връзка и се изгражда взаимно доверие помежду им“, обясни пред родители и учители Календерова.

Наблюденията й сочат, че съвременните ученици може да изглеждат изключително разсеяни, но в същото време да разбират много добре казаното от учителя си. Преподавателите обаче ще са тези, които да напомнят, че за да бъдем хора, трябва да се отделим от плазмените екрани и да влезем в една нормална човешка взаимовръзка, за да не губим контакта помежду си, смята експертът. 

Източник: monitor.bg