Училища

Експертна комисия ще решава кой да учи от дома

Депутатите приеха текстовете разрешаващи домашното образование, но и записаха начини за контрол, за да не бъде заобикаляно задължителното средно образование, съобщава „Стандарт“.

Да обучаваш детето си вкъщи може да разреши само експертна комисия към регионалното управление по образованието, в която задължително има представител на агенцията за социално подпомагане. Тя трябва да се увери, че родителите имат условията и ресурса да подготвят детето си вкъщи и да извършва проверки всеки срок.

Децата ще учат по училищния учебен план, а в края на годината ще се явяват на изпити в училище. Ако се окаже, че те не покриват държавните образователни изисквания, на следващата година те трябва да бъдат записани в друга форма на обучение.

Видовете форми на обучение ще бъдат осем – дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, комбинирана, дистанционна и дуална. При дистанционната обучението ще се провежда онлайн, но накрая ще има присъствени изпити. В нея могат да учат децата от пети клас нагоре.