Началните училища успяват да обхванат 100% от децата, но в прогимназията делът на посещаващите занятия пада на 80%. Увеличава се броят на отпадналите деца в Южен Централен район и в Югоизточна България. В Югозападен район и в Северен централен положението се задържа.

Това обаче може да е фалшива статистика, предупреди Ивайло Миланов. И цитира описана от организацията „Амалипе” практика – голяма част от децата са буквално доведени насила в училище в началото на учебната година, но след като мине формирането на бюджета, те спират да посещават занятия. Отсъствията обаче не се вписват. Така формално завършват, но остават функционално неграмотни. Експерти, чиято позиция е чута по време на изготвянето на доклада, посочват примери на деца със завършен 5., 7., или 8. клас, чиито знания са на ниво 1.-2. клас.

Заключението е, че образователната система още не може да намери верния механизъм за финансиране. „Училищата остават затворени системи, по новия закон те ще правят оценка на риска на детето, което отново изключва намеса на външни експерти. В крайна сметка се стига ученици с проблеми да сменят много учебни заведения, без да се реши проблемът им. Накрая те усещат, че ако някъде ги натискат да учат и да спазват правилата, могат да извършат пакост и това да им издейства ново преместване, което ги спасява за момента”, описа Миланов.

По отношение на ученици с противообществени прояви изводите са, че реформата е на думи. „Тя се изразява в закриване на възпитателни училища, но за някои деца те са единствено решение. Сега сме в ситуация да има много малко специализирани услуги, липсват алтернативни, няма и закон. Така се увеличават децата, с които никой не може да се справи”, каза Миланов.