Ученици

Експерти: Родителите да внимават с прекомерните амбиции

Често родителски амбиции са в основата на спъването на развитието на децата. Необходимо е подрастващите сами да вземат решение за своето бъдеще, а възрастните да са само техни консултанти. Тогава добрите резултати няма да закъснеят, категорични са експертите от Центъра за кариерно ориентиране в Благоевград.

Същите от три години работят с училища от Пиринския край, за да помагат на преподавателите в насочването на учениците към определени специалности. Кариерното развитие бе обсъдено на дискусия в областния център с директори, учители и педагодически съветници от различни учебни заведения на общини в Пиринско. Срещата им се състоя в зала „22 септември“.

Важно е тийнейджърите да осъзнават правилно своя професионален избор. Педагозите са единодушни, че кариерното ориентиране в училище е от изключително значение за подрастващите и то трябва да намери трайно място в образователната система. Основната цел на образованието е да подготви децата за живота. Повечето от учениците в горен курс не сап ориентирани професионално, твърдят специалисти.

„Днешното поколение е социално активно. До ниво седми – осми клас основното мнение е на родителя, в гимназиалния етап обаче децата поемат сами пътя в живота си“, констатираха те.