Мнения Ученици Училища Учители

Експерти работят по проекти на интегриран тест за национално външно оценяване

Специалисти по учебни дисциплини и експерти по тестовете работят по нови интегрирани варианти, които да заменят сегашните формате на национално външно оценяване, съобщи в. Марица.

От националното външно оценяване в бъдеще – от 2023 г. ще отпаднат въпросите кой, къде, кога, през коя година, защо. Радостина Николова, главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН, пояснява, че форматът няма да служи за оценка на предметните знания, а ще мери умението да се прилага наученото в клас. Тя обясни какво ще представляват изпитите по време на дискусия „Националните изпитни формати. Говорят практиците: Решения за образованието“, органиизирана от „Образование България 2030“.

Новите национални изпитни формати ще се проведат за първи път през учебната 2022/2023 г. по силата на променената Наредба 11 за оценяването след влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 2016 г. Тя предвижда вместо сегашното национално външно оценяване с отделни изпити по български език и литература и математика, да  има интегриран тест, който ще съдържа въпроси по различни учебни дисциплини. В момента се обмисля как интегрираните тестове ще мерят нивото.

Изпитването по новите национални формати трябва да бъде резултат от прилагането на т.нар. компетентностен подход в училище. Най-общо той се фокусира именно върху създаването на умения за интерпретиране на информация, анализ и практическото й използване по казуси, свързани с реалния живот, като така загърбва зубренето – научаване и възпроизвеждане на определено учебно съдържание.

Николова обясни, че тазгодишните абитуриенти са последен випуск по старата програма. Учителите ще имат още 2 години, за да засилят преподаването чрез компетентностния подход.

Пълен текст на публикацията

Източник: https://www.marica.bg/