Мнения

Експерти: На образованието ви са му нужни инвестиции

Сериозното разминаване между подготовката на студентите и търсенето на пазара на труда е един от основните проблеми пред българското висше образование, отбелязват евроексперти в доклада за състоянието на България в тази сфера, пише „Сега“.

„Реформите имат много ограничен напредък“, се казва в документа.

Реформи обаче се правят с пари, а не заради пари. Това е основно правило. И това се отбелязва също в доклада. Там е упоменато, че реформа означава ефективно управление, комбинирано с достатъчно инвестиции.

В последните години процентът за образование като част от БВП беше свален, като отговор на сериозната икономическа криза в страната и целия регион.

„Инвестициите са от ключово значение за насърчаване на растежа и конкурентоспособността на българската икономика“, пише в доклада за България.

От Еврокомисията препоръчват да се осъвременят или сменят учебните програми, за да могат те да отговорят на съвременните изисквания.