Мнения

Експертен съвет ще оценява образователните стандарти

Експертен консултативен съвет ще наблюдава и оценява как се прилагат държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование. Съветът ще бъде създаден по заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева.

Функциите на новото звено ще са свързани с периодична оценка на прилагането на образователните стандарти, даване на становища и препоръки по проблеми, възникнали при прилагането на една или друга наредба.

Експертният съвет ще работи на обществени начала и ще осигурява партньорство между изпълнителната власт, институциите в областта на предучилищното и училищното образование и неправителствените организации. Негов председател ще бъде зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов. В състава на съвета ще влязат представители на Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на културата, Министерство на  младежта и спорта и Министерство на здравеопазването. Свои членове ще излъчат още Комисията по образование в Народното събрание, като и социалните партньори – сдруженията на работодателите и директорите и на синдикатите в областта на образованието. В заседанията на съвета ще могат да участват представители и на други институции и организации, които имат отношение към образователния процес.

Източник: МОН